ANTENNEFORENINGEN LANGDRAGET

  Start

  Drift Info

  Nyheder

  Om Os

  Kanal Liste

  Vedtægter

  Generalforsamling

  Ny Leverandør

  FAQ

  Priser

  Kontakt OsMailliste

 
Tilmeld Afmeld
 
Ny kontrakt med YouSee
Oprettet d.: 24/08/2019
Den nye kontrakt med YouSee er nu endelig på plads, og den sættes i takst per 1. oktober 2019. Det vil så også være muligt at bestille internet uden at have TV pakker. Ombygningen vil starte i løbet af september 2019.

YouSee Signal

Oprettet d.: 21/03/2013

Fra 2. April 2013 vil YouSee distribuere signalet i foreningens net. Alle medlemmer vil have tilgang til alle kanaler under ombygningsperioden. For at modtage signalet skal der laves en ny søgning på fjernsynet, og digitale kanaler modtages via en DVB-C tuner (Kabel TV). NetwærksID er:100. Der vil komme information, når der vil være mulighed for at vælge den fremtidige TV pakke. Der kan i ombygningsperioden komme mindre driftsforstyrrelser. Fra denne dato vil det ikke længere være muligt at se Boxers kanaler i nettet.

Ny Leverandør

Oprettet d.: 13/10/2012

På den ekstraordinære Generalforsamling 09.10.12, blev der stemt om levering af de fremtidig signal. Afstemningen betyder, at vi nu skal arbejde med YouSee i fremtiden.Det betyder, at der nu skal arbejdes med at renovere anlægget, således at vi kan komme til en skæringsdato for, hvornår YouSee begynder at levere TV signalet i anlægget. Så snart bestyrelsen har flere informationer, så vil de blive tilgængelige i mappen Ny Leverandør. Her er også YouSee præsentationen fra Generalforsamlingen tilgængelig.

Manglende signal pga Lynnedslag

Oprettet d.: 03/09/2012

Vi har jo desværre haft et Lynnedslag i Antennen i Juli, og de sidste fejl er blevet lokaliseret, og der vil ske en udbedring af disse den 5. september 2012, hvorefter alt skulle køre normalt igen.

Manglende TV signal Rosengården

Oprettet d.: 15/03/2012

Der er desværre sket en påkørsel af en stander, som betyder, at der ikke er TV signal i Rosengården. Der er en tekniker på vej, men det kan betyde lidt ustabilitet de næste dage.

Det analoge signal slukkes for DR1, DR2 og TV2

Oprettet d.: 10/01/2012

Der slukkes for det analoge signal for DR1, DR2 og TV2 den 11. Januar 2012. Kanalerne vil herefter kun være at finde på det Digitale net.På grund af ændringerne som sker i distributionen af kanalerne fra udbyderne, så vil det være påkrævet at lave en ny søgning på de digitale net, så kanalerne bliver tilgængelige.

Boxer giver åbent signal frem til 27. november 2011

Oprettet d.: 13/11/2011

Boxer giver frem til den 27. November 2011 mulighed for alle med digitaltuner i deres TV til at se alle betalingskanalerne fra Boxer gratis.

I anlægget har vi udstyret som sender signalet ud i nettet, og derfor kan alle vores medlemmer med en Digitaltuner have glæde af dette tilbud Boxer giver 2 uger med åbent signal

Oprettet d.: 14/04/2011

Boxer TV giver to uger med åbent signal. Det betyder, at hvis du har en digital TV tuner, så vil alle Boxer's kanaler være tilgængelige i nettet fra den 16. april til 1. maj 2011.Efter denne dato vil kanalerne igen kun være tilgængelige for de medlemmer, som har købt en pakke hos Boxer.

Opkrævning 2011

Oprettet d.: 27/03/2011

Opkrævningerne for 2011 er nu udsendt, men desværre har der sneget sig en fejl ind. Bankforbindelsen er Danske Bank, og ikke som der står; Nordea.Så årets kontingent indbetales til:Danske Bank reg. nr. 1551 kontonummer 000674-9410. Vi beklager fejlen.

Sne og frost forstyrrer signalet

Oprettet d.: 18/12/2010

På grund af vejret, kan der komme forstyrrelser på signalerne, da sne og frost sætter sig på parabolerne. Bestyrelsen forsøger at afhjælpe problemerne, når de opstår.

Boxer fejrer fødselsdag

Oprettet d.: 02/11/2010

Boxer fejrer sin 1 års fødselsdag, og det gør de ved at give mulighed for alle med digitaltuner i deres TV til at se alle betalingskanalerne fra Boxer gratis fra den 1.-14. November 2010.I anlægget har vi udstyret som sender signalet ud i nettet, og derfor kan alle vores medlemmer med en Digitaltuner have glæde af dette tilbud.

Ombygning på anlægget

Oprettet d.: 21/05/2010

Nu er den ombygning, som blev vedtaget på årets generalforsamling, gennemført. Det betyder at de nye kanaler distribueres i anlægget, og de findes på den opdaterede Kanal liste.Samtidig er udstyret opsat, således at Boxer's kanaler distribueres transparant i anlægget. Det enkelte medlem har nu mulighed for at vælge at suplere de vedtagne kanaler med Boxer distribuerede kanaler. Dette betyder, at det enkelte medlem kan lave et abonnement på de ønskede kanaler direkte hos Boxer. Man er selv ansvarlig for at investere i udstyr, programkort etc. Vejledning kan fås ved henvendelse hos Boxer forhandlere.

TV3 Puls som Prøvekanal forlænges

Oprettet d.: 28/11/2009

TV3 Puls, som er vores prøvekanal, skulle stoppe den 31.12.2009. Perioden er nu forlænget, så kanalen fortsætter frem til den 31.03.2010.

Mpeg2 og Mpeg4 formater

Oprettet d.: 06/11/2009

Bestyrelsen erfarer, at der hersker lidt forvirring omkring digital tv-signalmodtagelse.For at kunne se de nye DR programmer (Ramasjang, DR-K, DR-HD, DR Update), så SKAL man have en Mpeg4 modtager enten som ekstern boks eller indbygget i TV'et. På de sidste generalforsamlinger, på vores hjemmeside og i refereter har bestyrelsen gjort opmærksom på, at NYE TV SKULLE VÆRE MED Mpeg4 for at virke fremover. Man kan anvende eksterne Mpeg4 tunere til alle tv typer. (også billedrørsmodtagere). De kan købes fra ca. 400,- kr. og opefter.   Det er politisk bestemt, at vi skal overgå til digitalt tv. Fordelen ved digitalt tv er at der bliver plads til mange flere tv kanaler, og at der er mulighed for kodning/kryptering. Det er også besluttet, at fra 2012 vil det hele (også det der nu er Mpeg2) være Mpeg4.  Hvilket så betyder, en udskiftning af udstyr i antenneskuret, hvis DR1 + DR2 og TV2 stadig skal være tilgængelige i analogt format.   Lidt om konkurerende udbydere: Uanset hvilken udbyder: (AF-Langdraget, Boxer, YouSee, Stofa, Canal Digital eller VIASAT) er vi de billigste. Også selv om der p.t. reklameres med 99,- kr./måned, da der dertil kommer div. gebyrer i form af kortafgifter m.v. så den samlede pris kommer væsentligt højere op end det vi kan tilbyde. Alle de digitale løsninger fra Boxer, Canal Digital, VIASAT eller TDC Home Trio eller lignende, er kun med signal et sted (et tv eller højst samme program på samtlige tv i husstanden). Der skal monteres bokse i forbindelse med alle tilsluttede enheder. Der er begrænsninger på hvor mange enheder der kan modtage forskellige programmer. Der vil f.eks. være problemer hvis der skal optages 1 program, ses et andet i stuen og endnu et i et børneværelse. Ligeledes skal man være opmærksom på de p.t. store rabatter på f.eks. bokse med abonnement hos Boxer, der skal en boks og et programkort pr. tv-modtager.   Vær også opmærksom på, at Harddiskoptagere, video optagere og andet udstyr med en ”gammeldags modtager” også skal være Mpeg4 for at kunne modtage de nye kanaler.  

Overgang til Det Digitale Signal

Oprettet d.: 01/11/2009

Vi er idag overgået til Det Digitale Signal, og det betød, at der tidligt på dagen var et par kanaler, som frøs. Det var grundet, at der var slukket for signalet. Nu har vi flyttet det rundt, som der var behov for, og kanalerne virker som de skal. Vi har samtidig fået nogle nye Digitale kanaler, som man kan se, såfremt man har en Digital boks enten i fjernsynet eller ved siden af.

Jetix/Hallmark erstattes af Discovery Science

Oprettet d.: 25/08/2009

Jetix/Hallmark stopper med at sende i Norden med udgangen af August 2009. Derfor erstattes kanalen af Discovery Science. Ændringen sker i løbet af weekenden d. 29. - 30. August 2009, hvor vores udstyr opdateres til den nye kanal.

Modtagelse af Digitalt Signal

Oprettet d.: 14/05/2009

Vi har modtaget henvendelser fra flere medlemmer angående Det Digitale Signal. Derfor gør vi opmærksom på følgende:Såfremt man kan se Det Analoge Signal, så har man også adgang til Det Digitale Signal, da det kommer i samme kabel, og de to signaltyper kan ikke adskilles i nettet. Såfremt man kan se det analoge signal men ikke Det Digitale signal, så ligger fejlen i medlemmets eget udstyr inde i huset.Hvis man køber en DVB-T tuner eller et TV med DVB-T Tuner indbygget, så er der nogen af disse tunere, som skal indstilles i henhold til brugsanvisningen på apparatet før den fungerer.Kanal listen i det Digitale net er meget lang, men det er ikke alle kanaler, som man har signal på. Dette skyldes enten, at det er kanaler, som er lagt i nettet til senere brug, eller at det er kanaler, som er kodet, og som vi ikke har abonnement på.

TV3 Puls som Prøvekanal

Oprettet d.: 18/04/2009

TV3 Puls er nu oprettet i nettet som Prøvekanal. Den vil være tilgængelig frem til d. 31. december 2009, hvor vi kan distribuere den i nettet uden programomkostninger. Efter den 1. januar 2010 er den betalbar, og såfremt den efter denne dato fortsat skal være en del af programudvalget, så skal det vedtages på næste generalforsamling. TV3 Puls kan findes på kanal S23 - 319 MHZ.

Programændringer

Oprettet d.: 07/04/2009

De ændringer, som blev vedtaget på året generalforsamling er i gennemført. Eurosport Engelsk er nedtaget og erstattet af TV2 Charlie. Det vil sige, at TV2  Charlie kan findes på Kanal 4 - 62 MHZ.

Generalforsamling 2009

Oprettet d.: 23/02/2009

Årets ordinære geralforsamling er fastsat til Onsdag den 25. marts 2009 kl. 19:30. Generalforsamlingen afholdes i Det Gamle Rådhus - Vesterbrogade 54. Dokumenterne i forbindelse med generalforsamlingen vil kunne findes mappen Generalforsamling i menuen til venstre på siden.

Digitalisering

Oprettet d.: 14/01/2009

I forbindelse med Digitaliseringen og de kampagner, der kører i diverse medier for tiden, kan vi oplyse, at medlemmerne af Antenneforeningen Langdraget IKKE behøver at foretage sig noget.Bestyrelsen har foreetaget ombygning i hovedstationen (skuret), så signalet vil foresætte som hidtil. Vi gør opmærksom på, at det også er muligt at modtage programmerne digitalt via en DVB-T modtager, men det er ikke nødvendigt for at kunne fortsætte som idag 

Bauneager

Oprettet d.: 30/11/2008

Vi er nu kommet så langt, at vi kan byde velkommen til de første nye medlemmer på udstykningen Bauneager (Hjørnegrunden). Den 1. December 2008 bliver Boligselskabet Vibo koblet på med 25 nye boliger. Dette er første tilslutning på den nye udstykning, og vi ser frem til at koble de næste på i løbet af de kommende måneder.

Ny kanal

Oprettet d.: 26/08/2008

Vi har nu fået koblet de nye kanaler på anlægget, som blev vedtaget på generalforsamlingen. Den sidst tilkomne kanal er ProSieben, som er en tysksproget kanal. Tidligere på måneden blev 3 Disney kanaler, CNN og Halmark koblet på. Så alle de vedtagne kanaler bliver nu distribueret i nettet. Kanallisten er opdateret, så i den kan det ses, hvor kanalerne kan findes.Derudover havde vi den 25. august 2008 en lift på besøg, så vi kunne få skiftet de gamle udtjente antenner ud.

Hjemmeside

Oprettet d.: 30/07/2008

Antenneforeningen byder velkommen til vores nuoprettede hjemmeside. Siden er pt stadig under opbygning, men vi glæder os til, at vi ad denne vej kan informere om, når der sker ændringer o.lign. i foreningen.Vi opfordrer alle vores medlemmer til at tilmelde sig på forsiden med en mail adresse, så vi kan sende informationer ud ad denne vej.

Kanaludvidelse

Oprettet d.: 30/07/2008

Som vedtaget på den seneste generalforsamling, så skal vi have en kanaludvidelse i anlægget. Dette arbejdes der på for tiden, og den nye kanalliste kan ses under punktet Kanal Liste.

Copyright © 2008 - 2024 Antenneforeningen Langdraget
Powered by Gooby